آستر شفاف ( پرایمر )

آستر شفاف ( پرایمر )

آستر شفاف اولیه یا پرایمر آکریلیک جهت سطوح سیمانی . گچی . آجری . بتونی و ایرانیت سیمانی

این محصول برای آماده سازی سطوح خام استفاده می شود

این محصول بدون رنگ بوده و بر پایه آکریلیک ( پایه آب )

طریقه مصرف پیکو سیل PS1110

بدون رقیق کردن و یا حداکثر با 10% آب رقیق شده و با قلمو ، رنگپاش و یا غلطک رنگ سطوح مورد نظر را قبل از رنگ آمیزی به وسیله پیکو سیل 1110 آستر نمایید .

قبل از مصرف محتوی ظرف را مخلوط نمایید تا بصورت یکنواخت درآید .

بعد از مصرف این آستر شفاف ( پرایمر ) شما میتوانید از رنگ های آکریلیک روی این سطح استفاده کنید .

محصول شرکت پیک شیمی : پیکو کالر

آستر شفاف ( پرایمر )